שוות יותר בחינוך

"שוות יותר": המיזם שעשוי לבטל את פערי השכר המגדריים ע"י התאגדות חכמה. פערי השכר בין גברים לנשים פוגעים לא רק ביכולת ההשתכרות של נשים...