Calendar

חדשות ועדכונים

דצמבר 2019

 22/12/2019 מעריב 

מאמר שלנו בנושא
DPM - מודל חדשני לפתרון מחלוקות ותקשורת במצבי קונפליקט
מערכת תקשורת לפתרון קונפליקטים, DPM – Disputec Peace Machine, תסייע לצדדים להגיע להסכמות בקלות ובמהירות ולפתור מחלוקות בתחום האישי, העסקי והקהילתי

אפריל 2019

פיתוח DPM

סיום פיתוח שלב ג - אנחנו מוכנים להשקה

יולי 2018

פיתוח DPM

זה הרגע לבדוק שהמערכת עובדת בחיים האמתיים. 

בדקנו את השיטה בגישורים שהגיעו למשרד עו"ד גורידיסקי.

הוכחנו שזה עובד!

מאי 2018

השקת Disputec שופטים

השקת מערכת דיספיוטק המציגה מידע סטטיסטי אודות נתונים כמותיים בפסקי הדין בבתי הדין לעבודה שניתנו בתביעות עובדים נגד מעסיקים, כולל: סכום שכר הטרחה שנפסק לטובת העובדים, שיעור התביעות שמתקבלות בסכום כשלהו מתוך התביעות שמוגשות, ושיעור הסכום שנפסק מתוך הסכום שנתבע.

מאי 2018

פיתוח DPM

סיום פיתוח שלב ב – ריבוי ערוצים ואיסוף הסכמות

Get in Touch

דצמבר 2017

פיתוח DPM

שלב א לאיפיון ולפיתוח הסתיים!

יוני 2017

נפל לנו האסימון!

הליך בירור הסכסוכים במערכת המשפט הקיים הוא הליך מסורתי ומיושן. 

התקשורת בין צדדים לסכסוך בדרך כלל מועטה מדי, סבבי דיון מעטים וקצרים מונעים בירור יעיל של המחלוקות, העדר תהליך מובנה לתקשורת ויישוב סכסוך יוצר סכנה להידרדרות ומונע פתרון.

בכל הליך משפטי העלויות של הצדדים גבוהות והסיכון להפסד משמעותי (בייחוד כשבית המשפט אינו רואה את התיק עין בעין עם עורך הדין). שביעות הרצון של הצדדים מפסקי הדין נמוכה: 50% יהיו תמיד מאוכזבים מההפסד וחלק מה-50% האחרים לא יהיו שבעי רצון גם מהניצחון ("בשביל זה חיכינו 3 שנים?!").

כל אלו גרמו לנו להבין שצריך שינוי/ חלופה למערכת הנוכחית...

יצאנו לחשיבה ואיפיון מערכת טכנולוגית לפתרון מחלוקות וסכסוכים

לפרטים על המערכת