top of page

ברכות, עברת את השלב הראשון של הפתרון הבינארי. זה הזמן להזמין את הגורמים הנוספים הנדרשים לאיסוף ההסכמות בתהליך הפתרון 

תעודת השתתפות.png

1. הגדרת נושא הבעיה ונכונות לפתור (בוצע)

השלבים הבאים:

2. בחירת אמצעי תקשורת לפתרון

3. משלוח הזמנה לצדדים נוספים (אם יש)

4. ניהול שיחת פתרון לפי המודל הבינארי

5. בחירת הפתרון המתאים לך

כעת יש לבחור אמצעי תקשורת לפתרון באמצעותו ניתן לשלוח לצדדים נוספים הזמנות להצטרף לתהליך הפתרון

מה אמצעי הפתרון הרצוי ומשלוח הודעה ותעודה?

Logo-2020-trans.png
תעודת השתתפות.png
bottom of page