top of page

עתיד הקריפטו לפי הפתרון הבינארי

עודכן: 8 בפבר׳ 2023


24/5/2022


מודל הפתרון הבינארי תומך בפתרון דילמות, יישוב מחלוקות וגיבוש רצון קולקטיבי בקהילות. למי שמעוניין לפתור, מאפשר המודל, בכל פעם, בחירה בין שתי אפשרויות בלבד. עד לקבלת החלטה אופרטיבית. הניתוח הבינארי לא נועד כדי להוכיח את צדקתה של העמדה הנבחרת, אלא רק כדי לאפשר למי שרוצה לבחור עמדה ולגבש דעה באופן אישי ללא השפעה חיצונית לקבל החלטות ולפעול באופן יעיל וענייני במצבים של חוסר וודאות. בחירה באחת משתי האפשרויות, לפי נטיית הלב, אינה שוללת את הלגיטימציה של האפשרות השניה (או אחרות), היא רק מאפשרת לגבש את הרצון הקולקטיבי במקרה של חילוקי דעות. גם אם המחלוקת היא בינך לבין עצמך. כשמדובר במחלוקת בין שניים או יותר, השימוש במודל מאפשר גיבוש הסכמות, כולל על שינוי האופן שבו יגובשו ההסכמות.


היום:

הקריפטו בעל מוניטין מפוקפק בגלל ICO כושלים וההתלהבות מה- NFT בשיאה. התפיסה היא שהמטאוורס הוא העולם העתידי של ה-WEB3 בו אפשר להמשיך את תרבות הצריכה הממותגת.

העתיד:

1. א. ירידת ערך NFT כנכס, ותמחור מחדש של ה- NFT כראיה חלוטה להוכחת בעלות, במחירים נמוכים שמשקפים את עלות תחזוקת הרישום.

1.ב. עיצוב ממשקים נוחים לשימוש (UX/UI) באפליקציות בלוקציין, והנמכת משוכות בכניסה לפעילות קריפטו, מתוך הבנה של ההשלכות הנורמטיביות של הביזור והשפעתו החברתית - כלכלית - משפטית (האידיאולוגיה.של הטכנולוגיה).

2.א. הגדרה מחדש של המונח "ארנק אלקטרוני" והפיכתו לכלי קיבול לא רק לכסף אלא גם לזהות האלקטרונית, שתעוצב על ידי ממשק היברידי: קלט פיזי, וקלט אלפא-נומרי של השאיפות האישיות (מה אני רוצה לעצמי / מה אני מסכים שאחרים יעשו לי). מעין נפש דיגיטלית של שאיפות מסודרות לפי סדר עדיפויות עצמי. התוכנה לא תאפשר להחליט על הזולת (מה אני רוצה שהאחרים יעשהו או ימנעו מלעשות).

2.ב. ניסוח שפות תכנות חדשות, שיאפשרו פיתוח אפליקציות על רשת בלוקציין (כדוגמת את'ריום), שפות התכנות יאפשרו מסגרות שיח פשוטות (למשל שאלות קצרות של כן או לא) כל אחת מהן נושאת את שיעור ההסכמות של חברי הקהילה שכל אחד מהם העניק לתיבת השיח ערך בינארי של "מוסכם" או "לא מוסכם" (כדוגמת מודל הפתרון הבינארי)

2.ב. שיעור התמיכה בשאיפה אישית, יווצר בכך שכל אחד מחברי הקהילה יכול להציע שאיפה וכל אחד יכול ולהצביע האם הוא רוצה זאת גם לעצמו - מסכים או לא. ניסוח כזה ייצור בנק קהילתי של שאיפות מסודרות לפי שיעור התמיכה (הרצון הקולקטיבי) וימנע תופעות עדר פוגעניות.

3.א. הקמה והגדרה של ה-אנטימטהוורס. המרחב האינטרנטי שישקף את המותר והאסור בפעילות הפיזית, אין בו מקום לבעלות פרטית על נכסים שאין בהם שימוש עצמי, הכללים נקבעים בו על ידי חוזים חכמים בין הנפשות הדיגיטליות החברות באותה קהילה המנוסחים בהתאם לערכים הבינארים של השאיפות.

3.ב. אינטגרציה של הנפשות הדיגיטלית בקהילה (למעשה של השאיפות שלהן) תקבע שכבת זכויות יסוד בעדיפויות הראשונות שאינן ניתנות לסחר.

4. תהליך רציף של הפשטה והאחדה של ממשקים פשוטים להצעות והצבעות (רוצה לעצמי ומסכים לאחרים או לא רוצה לעצמי ולא מסכים לאחרים לעשות לי), בממשקים אישיים ניידים (סלולרי), עמדות אלקטרוניות מונגשות במרחב הציבורי, יאפשרו נגישות מקסימלית והשתתפות אקטיבית לכל אדם בקבלת ההחלטות בקהילות הרלוונטיות לו.

5.א. הרחבה הדרגתית של הפעילות בקהילות מבוזרות והגדלת הפעילות הכלכלית המבוזרת, על ידי שיפור האפליקציות לניהול ארגונים מבוזרים אוטונומים (אמ"א - DAO), כך שיתאפשר שימוש במשאבים הקהילתיים לקידום ממומן של הצטרפות ושינוי תדמיתי שיציג את הצד החיובי של ביזור הבעלות וקבלת ההחלטות בעולמות הקריפטו מול הצד השלילי של תחזוקת פערים על ידי האלגוריתמים של ההון. הטכנולוגיה תהפוך לאידיאולוגיה, ותצריך בחירה בטוב. גם של העובדים בתחזוקתה וגם של הצרכנים שלה.

5.ב. מעבר אקספוננציאלי של קהילות חברתיות ועסקיות לניהול עצמי באמצעות אמ"א ב-אנטימטהוורס, בתחילה בעזרת קהילות ממשל ובהמשך באופן אוטונומי שיאפשר חלוקה מחדש של הנכסים הפיזיים באמצעות מקסום השאיפות (הרצון הקולקטיבי), וקביעת המרחקים הנכונים בין שאיפות מנוגדות.

7.א. קהילות יתמחרו את החלפת הנכסים והשירותים בין חבריהן לפי ביקוש והיצע של השאיפות, בחוזים חכמים, בתוך מעבר מצריכה חיצונית לפנימית, לרבות על ידי חיבור של מספר אמ"א בהדרגה למערכת עולמית אחודה.

7. ב. אנשי טכנולוגיה יהפכו להיות "המגזר הציבורי" ויתחזקו את התשתית הנורמטיבית של הקהילה בתכנות של התנאים מחוק לקוד, בהתאם לרצון הקולקטיבי, ובכפוף להנחיות קהילות הממשל, כולל שאלת התקציב הציבורי (דיני המס וחלוקתו המיידית והאוטומטית מיד עם גבייתו). נקודת המוצא עשויה להיות הטמעת החקיקה הקיימת לקוד ושימוש בחוק הקיים כברירת מחדל ובסיס לשינוי בדעת רוב רלוונטי.

8. המידע הנורמטיבי יונגש לציבור כך שיאפשר לו בכל רגע נתון ובאופן מיידי, להימנע מפעולות שיש בהן כדי להפר הסכמות, לקבוע את המחיר לשינוי ההסכמות, למנוע הפרת הסדר הציבורי (פעולות מנוגדות לנורמה המוסכמת בחוזים החכמים) או את הקנס (לתשלום מיידי) שיש לשלם בגין הפרתן.

9. יוקמו קהילות ממשל מבוזרות שיקבלו סמכות להקמת קהילות חדשות ולהגנה על קהילות חדשות מפני כשלים פנימיים ותקיפות מבחוץ.

10. א..תחזית זאת ניתנה ב 24 במאי 2022. סטיה עתידית מהתחזית עלולה להביא למצב של חולשת אל-חזור ציבורית, שתקבע את מבנה הפערים החברתיים-כלכליים שהולכים וגדלים, עוד לפני שהביזור יצליח להציל את הרצון הקולקטיבי. במצב כזה רק הפעלת כוח פיזי תשנה את המצב.

10.ב. מנהיג או נציג עשוי להיות ראוי לתפקידו במובן זה, שבכל עניין, הוא יקבל החלטה טובה יותר מכל אחד ואחד מחברי קהילתו, אבל לעולם לא יוכל לקבל החלטה טובה יותר מזו שיקבל "הרצון הקולקטיבי" האמיתי של הקהילה.

10.ג. נחוצים מנהיגים (הסיכוי שיהיו אלה דווקא מנהיגות גדול יותר), שיתנדבו להעביר את מקל השליטה, לבעלותו של הרצון הקולקטיבי, או לפחות, לנסות לגלות את הרצון הקולקטיבי של חברי הקהילה שהם מנהיגים כדי לתת לקהילה את הזכות להחליט אם להשתמש בו


אזהרה: האמור מהווה הערכה אישית לגבי אירועים עתידיים שאין אפשרות מעשית לצפות אותם וכל אחד מהם תלוי בהסרת התנגדויות וחסמים של גורמים רבי כוח והון. לפיכך אין באמור משום המלצה לעמדה, מעשה או מחדל, אלא רק תקווה לעתיד טוב יותר.4 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page