top of page

הקמת קהילות ממשל לארגון אוטונומי מבוזר - חינוך וסיוע חברתי

עודכן: 8 בפבר׳ 2023נייר עמדה / טיוטה לשינוי

הקמת קהילות ממשל לארגון אוטונומי מבוזר

חינוך וסיוע חברתי

יוני 2022

 1. המבנה החברתי-כלכלי בישראל בנוי על תחרות ועימות. הטכנולוגיה, מאפשרת לעבור מתחרות לשיתוף פעולה, ומעימותים להסכמות. אבל הטכנולוגיה לא מספיקה. נדרש שינוי תפיסתי. המפתח לשינוי חברתי תפיסתי תלוי בשינוי החינוך ושיפור רמת ההוראה. אבל לכאורה, לאף אחד אין אפשרות לשנות את החינוך. למשרד החינוך אין אינטרס לעשות שינוי, למורה הבודד אין יכולת לעשות שינוי. הגופים שיש להם גם אינטרס וגם יכולת לעשות שינוי, הם ארגוני המורים. אבל בישראל, הסתדרות המורים וארגון המורים, אינם פועלים לשינוי, למעט אולי "עוד קצת מאותו דבר".

 2. בהמשך להצעה להקמת אמ"א - ארגון מבוזר אוטונומי של עובדים שכירים, בענפי חינוך וסיוע חברתי. מוצע להקים קהילות תמיכה בהקמת האמ"א, שייקראו קהילות ממשל.

 3. חברי קהילות הממשל באמ"א יהיו רשאים להציע ולהצביע כדי לייעץ לאמ"א בתחום מומחיותם, ולקבל תמורה מהאמ"א. ולהשפיע על עתיד החינוך בישראל. במילים פשוטות, זהו כרטיס המקנה זכות הצבעה בועדה המייעצת לעתיד החינוך בישראל.

 4. חומר רקע:

  1. רקע אודות מודל הפתרון הבינארי לגיבוש רצון קולקטיבי בקהילות מבוזרות (קישור)

  2. סרטון הדרכה להקמת אמ"א (קישור)

  3. דוגמה למודל להקמת אמ"א (קישור)

  4. מאמר בעניין הקמת ארגון עובדים מבוזר (קישור)

  5. מצגת אודות שינוי חברתי באמצעות ארגון עובדים בחינוך (קישור)

 5. הנחות מוצא - נתמכות באסמכתאות שבקישורים לעיל.

  1. הנחת מוצא ראשונה, כל DAO זקוק ל DeGov. (כל אמ"א זקוק לקהילות ממשל)

  2. הנחת מוצא שניה, קהילת ממשל של אמ"א כוללת 5 גורמים:

   1. אסדרת מנגנון - להגנה מפני תקיפות וכשלים

   2. תפעול - להוצאה לפועל של החלטות.

   3. פיתוח עסקי - לתכנון הפעילות העסקית

   4. טכנולוגיה - להקמת תשתית ארגונית בחוזים חכמים.

   5. משפט - לחיבור הפעילות למציאות במסגרות החוקיות.

הנחת מוצא שלישית, כל חבר בקהילת ממשל יוכל להציע ולהצביע בקהילתו בתמורה לתשלום מהאמ"א.

הנחת מוצא רביעית, קהילות התמיכה יעבירו הדרגתית את סמכויות הניהול מקהילת התמיכה לאמ"א ויעברו לעמדת ייעוץ והכוונה (העברת המקל).

הנחת מוצא חמישית, נדרש מקור סמכות בהקמה וחסות בפעולה במציאות (המזמן).

 1. המזמן התקשר עם ספקי שירות זמניים, כדלקמן:

  1. קהילת מנגנון - שופטים/ות בדימוס - יוחלפו לבקשתן/ם, או בהחלטת מנגנון באמ"א

  2. קהילת תפעול - מתאגדים ישיר - חברה לארגון בע"מ - מינוי זמני

  3. קהילת פיתוח עסקי - מתאגדים ישיר - חברה לארגון בע"מ - מינוי זמני

  4. קהילת טכנולוגיה - דיספיוטק בע"מ - מינוי זמני

  5. קהילת ייעוץ משפטי - גורודיסקי ושות' - עורכי דין - מינוי זמני

 2. ספקי קהילות התמיכה ישמשו כספקי ברירת מחדל, עד להחלטה אחרת של קהילת התמיכה הרלוונטית, ובכפוף להודעה מוקדמת של 3 חודשים, או חלף הודעה מוקדמת.

 3. המבנה הארגוני של האמ"א וקהילות התמיכה יהיה, בכפוף להוראות התקנון בקישור:

 4. המזמן מינה 3 שופטים/ות לקהילת המנגנון: ___, ___, ___ שתחווה דעתה, לבקשת חבר בקהילת ממשל או באמ"א, בכל עניין הנחוץ להסדרת פעילות האמ"א בהתאם לדין הישראלי.

 5. המזמן קבע את קהילות התמיכה כמפורט לעיל וקבע כללי הצטרפות לקהילת התמיכה, כדלקמן:

  1. אדם רשאי להשתתף באחת מקהילות התמיכה.

   1. קהילת התפעול

   2. קהילה העסקית

   3. קהילה הטכנולוגית

   4. קהילת המשפט בכפוף לתעודת עו"ד בתוקף ואישור קהילת המנגנון

  2. קהילת המנגנון קבעה תנאים לחלוקת התמורה לחבר קהילת ממשל חמישה אחוז כל אחת.

  3. קהילת המנגנון רשאית לקבוע שתשלום התמורה יהיה מותנה בהשתתפות בהצעות והצבעות.

  4. השימושים בכספי התשלומים יהיו בהתאם להחלטות קהילת התמיכה ובכפוף לאישור קהילת המנגנון.

 6. קבלת החלטות

  1. קהילת ממשל תתנהל כאמ"א בהתאם להוראות התקנון

  2. העברת סמכות החלטה מקהילת התמיכה לאמ"א - בהחלטה תפעולית של האמ"א או של קהילת תמיכה ובאישור קהילת הממשל

 7. מבנה כלכלי - בהתאם לתוכנית הכלכלית

  1. קופת האמ"א תנוהל בחשבון נאמנות בפיקוח עורך דין, שיפעל בכספים בהתאם להחלטות קהילות הממשל, ובהנחות ברירת מחדל כדלקמן:

   1. תשלום חודשי של חבר אמ"א 25 ש"ח

   2. שימושים:

    1. תמורה 5% לכל קהילה.

    2. קהילת המנגנון רשאית לקבוע, מעת לעת, תנאים לתשלום לחברי קהילת התמיכה והאמ"א, כך שיבטיחו השתתפות בהצעות ובהצבעות.

    3. קהילת המנגנון רשאית לקבוע טבלת שימושים בקופת האמ"א לפי שלבים וחלוקת שיעור לפי צרכי קהילת התמיכה, למשל (לפני הפחתת תשלומים לקהילת המנגנון)

 8. חברות בקהילת הממשל מקנה זכות להצבעה בקהילת הממשל.

 9. השימוש בתקציב האמ"א ייעשה בהתאם להחלטות קהילת התמיכה או בהתחשב בהמלצתה, ובכפוף לאישור קהילת המנגנון בדבר תקינות קבלת ההחלטה.

 10. חבר קהילה יהיה זכאי להעביר את זכות ההצבעה:

  1. בכפוף להסכמת קהילת התמיכה.

  2. בכפוף לתשלום הערך על ידי מקבל ההעברה.

  3. חברי קהילת תמיכה רשאים לשנות את הסדרי העברת הזכויות וערכן, בהחלטת מנגנון ובאישור קהילת המנגנון.

 11. סמכות שיורית לקהילת מנגנון:

  1. לקהילת המנגנון סמכות לתקן בדיעבד כל החלטה של האמ"א או של קהילת תמיכה, שנבעה מכשלים או תקיפות או שיש בה משום הפרה של דין או הסכם, או לשם פעילות הוגנת של באמ"א להשגת מטרותיו.אזהרה: האמור במסמך זה אינו מהווה הזמנה לביצוע השקעה ואינו כולל ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור. אין בכוונת מסמך זה לייצר נייר ערך או זכות בעלת ערך מעבר למחיר הנקוב במנוי המזכה בבעלות על טוקן הצבעה. העמדה במסמך זה היא עמדה תיאורטית כבסיס לדיון וההנחות המופיעות בה לא נבדקו באופן מדעי או אקדמי, למעט אם הובאה אסמכתא מפורשת. אין במסמך זה הצעה או המלצה לרכישת מטבעות דיגיטלים, או זכות בתאגיד. כל השקעה במוצרים דיגיטליים ו/או קריפטוגרפים, לרבות מטבעות דיגיטליים, עלולה לגרום לאבדן מלא ומיידי של כספי ההשקעה. העובדה כי מסמך זה מייצר מתווה חדשני להתאגדות אוטונומית מבוזרת, שתייצר את הרצון הקהילתי הקולקטיבי, ותנהל באמצעותו את משאבי הקהילה המשותפים, אינו משנה דבר מהאמור באזהרה זאת.

5 צפיות0 תגובות

コメント


bottom of page