Search

ועד הורים דיגיטלי


בכל שנה מתקיימת אסיפת ההורים הראשונה, המורה מבקשת מההורים לבחור ועד הורים. ואז תשתרר דממה, אף אחד לא יתנדב. בסוף הפראיירים של השנה שעברה יקבלו על עצמם את התפקיד. אתר אינטרנט של Disputec עשוי לשנות את המצב ולחסוך את הסצינה המביכה שחוזרת על עצמה כל שנה. האתר של Disputec מיישם את מודל הפתרון הבינארי במערכת תקשורת חברתית-קהילתית שמאפשרת לקבוצות וארגונים להתנהל באופן אוטונומי, לפי דעת הרוב, ללא צורך בנציג נבחר. המערכת של דיספיוטק מאפשרת להורים לפתוח שיחה קבוצתית, לצרף משתתפים לשיחה קבוצתית בה כל הורה יכול להציע הצעה תמציתית ושאר ההורים יכולים להצביע בעד או נגד. המערכת מציגה את תוצאות ההצבעה על כל הצעה, ובכך מייצרת את רשימת ההצעות שהתקבלו ושנדחו. מערכת התקשורת של דיספיוטק מבוססת על המודל הבינארי לפתרון מחלוקות ולגיבוש הרצון הקולקטיבי, ומשמשת כשער כניסה לעולם של ארגונים מבוזרים אוטונומיים (אמ"א) בעולמות הבלוקצ'יין, שמלהיב מליונים ברחבי העולם במהלך שנת 2022 התפרסם ששווי השוק של 20 ה-אמ"א הגדולים בעולם גדול מ 6 מליארד דולר קבוצת בווצאפ ובפייסבוק נועדו כדי לאפשר לחברי הקבוצה להסיע עמדה או כדי להעביר מידע, אבל כשצריך לקבל החלטות מוסכמות, הרשתות החברתיות פועלות במגמה הפוכה של הקצנה הסלמה והעמקת הפערים. המערכת של דיספיוטק, לעומת זאת, מאפשרת תקשורת מצומצמת ותכליתית של הצעות והצבעות. אם המערכת של דיספיוטק לא תייתר לגמרי את בחירתו של ועד הורים כיתתי היא בוודאי תעשה את עבודתו של חברי הועד הקבועים לקלה הרבה יותר. www.disputec.com

0 views0 comments

Recent Posts

See All