top of page

הרצאה בת 45 דקות של עו"ד גל גורודיסקי, על ארגונים מבוזרים אוטונומים. מה זה, למה צריך את זה, ואיך עושים את זה.

הרצאה - שעה וחצי - ארגונים מבוזרים אוטונומיים

מק"ט: 364215376135191