top of page
ברכות!

נמצאתם מתאימים לקידום מטרות משותפת באמצעות כלים לקבלת החלטות קבוצתיות במסגרתם כולם מציעים וכולם מצביעים

Logo-2020-trans.png

הקמת קבוצה לשיתוף  פעולה יעיל ב- 3 צעדים:

1. לחיצה על אחד הכפתורים וכתיבת הנושא הספציפי

2. הזמנת חברים לקבוצת טלגרם ייחודית ומבוזרת

3. כולם מציעים כולם מצביעים ללא נציג או מנהיג

Logo-2020-trans.png

הפתרון הבינארי יאפשר לכם השפעה ויעילות קהילתית מקסימלית:

- שותפות בקבלת החלטות

- שותפות בהישגים

- ייעול קבלת החלטות במסגרת קיימת

- נטרול אינטרסים זרים של נציג או מנהיג

Logo-2020-trans.png
bottom of page