Search

למי להצביע בבחירות?

אני אישה. מבחינה מגדרית. לא מבחינה מינית. אני לא נקבה. מבחינת מין אני גבר. אבל גבר שמעדיף את המגדר הנשי על המגדר הגברי. לא רק בזוגיות. גם...

BRM in Sports

The Binary Resolution Model (BRM) for athletes Mental support for elite athletes and professional sports teams Gal Gorodeisky Excellent...

הפלות מימין ומשמאל

נקודת המוצא היא שהדמוקרטיה, על צורותיה השונות כיום, ושאיפתה לבטא את הרצון הקולקטיבי, נתקלת בשתי בעיות עיקריות שמסכלות את תפקידה - בעיית...

ועד הורים דיגיטלי

בכל שנה מתקיימת אסיפת ההורים הראשונה, המורה מבקשת מההורים לבחור ועד הורים. ואז תשתרר דממה, אף אחד לא יתנדב. בסוף הפראיירים של השנה שעברה...

1
2