top of page
Logo Disputec

גישור מקוון לפי מודל הפתרון הבינארי

חברת מתאגדים ישיר מיישמת את מודל הפתרון הבינארי לקבלת החלטות. המודעל יעיל לפתרון דילמות, יישוב מחלוקות וגיבוש רצון קולקטיבי בקהילות.

אחת הדילמות הבסיסיות של כל מערכת יחסים היא איך לשמר אותה מבלי להיגרר למחלוקות וסכסוכים. מתאגדים ישיר סיימה לאחרונה לפתח מודל חדשני שנועד לשמר ולתחזק מערכות יחסים, על ידי מערכת מקוונת לפתרון מחלוקות וניהול תקשורת במצבי קונפליקט אישיים ועסקיים.

גישור לפי מודל הפתרון הבינארי,  הוא מודל חדשני ליישוב מחלוקות שמזמין את הצדדים לפרק את הסכסוך לרכיביו להתייחסות בינארית: מסכים להכל / לא מסכים למשהו. 

 

הגישור ייערך על ידי מגשרים מוסמכים, לרבות באופן מקוון, המיומנים בתהליך וידריכו את הצדדים במהלכו.  כל צד רשאי להפסיק את הגישור ללא נימוק. הליך הגישור חסוי, ומידע ומסמכים שיימסרו במסגרתו לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי, לרבות היוזמה להפסקת הגישור ונימוקיה, אם יהיו. 

 

המגשרים יסייעו בידי הצדדים לנסח את המחלוקות להתייחסות בינארית: מסכים להכל / לא מסכים למשהו.  אם יש ניסוח שאתם לא מסכימים לו, אתם מוזמנים לנסח מחדש להסכמת הצד השני. 

 

השלבים בגישור (לא מחייב את הצדדים - כפוף לביטול עדכון ושינוי בכל עת)

  1. הסכמה על מרחב גישור נקי ועל איסוף הסכמות בהגינות ביעילות בתום לב ובנפש חפצה. 

  2. ניסוח ראשוני של המחלוקות וההסכמות לפי המודל הבינארי, 

  3. תקשורת ישירה ומובנית בין הצדדים בהנחיית המגשרים לשם איסוף הסכמות לפי המודל הבינארי.

  4. הסכמה על מפת סכסוך מעודכנת.

  5. פגישת גישור - דיון בפערים. 

  6. חזרה על שלבים 3-6 לפי הצורך.

  7. הסדר גישור.

 

הסבר כללי:

על מנת להגיע לפתרון מוסכם של הסכסוך, יתבקש כל צד לנסח את טענותיו באופן ספציפי ותמציתי והצד השני יכול להשיב על על טענה רק ב-כן, כדי לאשר את הסכמתו, או  לא, כדי להכחיש את הטענה של הצד השני או חלק ממנה (מודל הפתרון הבינארי).  לאחר מיפוי ההסכמות והמחלוקות נתקדם בתהליך בכך שבד בבד עם רישום ההסכמות, כל צד יתבקש להסביר את תשובתו במקרה של מחלוקת. - למה כן או למה לא באותו אופן וחוזר חלילה.   ההצעות והתגובות נרשמות לצורך תיעוד ומעקב, כך שבסוף התהליך מתקבלת רשימת הסכמות ומחלוקות, מדוייקת ומצומצמת ככל שניתן, בה ניתן יהיה לדון בפגישת הגישור, שתתקיים, בהתאם לצורך.

 

חשוב לציין, נקיטת עמדה בגישור אינה מחייבת צד בדבר ואינה מגבילה בדבר. כל צד רשאי לשנות עמדתו בכל עת לגבי כל הסכמה או אי הסכמה.  בתהליך הפיילוט אנו מעוניינים ללמוד. נשמח לשמוע את דעתכם על התהליך בכל עת (אפילו עכשיו). גם מה לשמר, גם מה לשפר, וגם - על מה לוותר.  ובכל מקרה, אנו מזכירים, אפשר להפסיק בכל עת ללא הסבר.   אנו מאחלים לכם בהצלחה, ומודים לכם על הנכונות להשתתף בגישור המקוון לפי מודל הפתרון הבינארי של דיספיוטק - זאת לא רק טכנולוגיה זאת אידיאולוגיה.

 

רשימת פלוגתאות ומוסכמות לפי מודל הפתרון הבינארי

חומר רקע וקישורים להסברים מפורטים אודות מודל הפתרון הבינארי.

עיקרו של המודל הוא לאפשר לצדדים למחלוקת לנהל בינם לבין עצמם, תקשורת חסויה, מצומצמת, תכליתית וחיובית, על ידי החלפת טענות קצרות, בתבנית של שאלות כן/לא. המודל ממפה את הפערים בין הצדדים, מדייק את המחלוקות, מאפשר לכל צד להבין באופן שלם ומלא את עמדת הצד השני, ולהתייחס אליה באופן שאינו מאפשר הידרדרות והסלמה.

 

השימוש במודל, מפרק את הפערים בין הצדדים לגורמי היסוד ובכך הוא ממפה ומצמצם אותם. התקדמות המשא ומתן בצעדים קטנים מאפשרת להציג את האינטרסים האמיתיים של הצדדים במהלך

המשא ומתן והרחבת מצאי הפתרונות.

למי המודל מיועד?

המודל מבוסס על היסודות הבסיסיים ביותר של התנהלות צדדים במחלוקת, ולכן הוא אינו תלוי בשפה, תרבות, חוק, או שיטת משפט. ניתן לעשות שימוש במודל בכל תחום אישי, עסקי או קהילתי בארץ ובעולם, והוא נועד ליישוב הסכמות בכל היקף, גדולות כקטנות, מכל סוג שהוא, ובכל שלב, החל מהשלב הבין -אישי בו נוצרת הצורך בפעולה מוסכמת או בפתרון מחלוקות בבית, או בעבודה, וכלה בפתרון סכסוכים משפטיים רבי משתתפים, בכל שלב של ההליך המשפטי.

DPM לארגונים>>

DPM לבני זוג >>

עורכי דין ומגשרים

 

המודל מתאים גם לשימוש כחלופה זולה ויעילה לניהול הליכים משפטיים. צד לסכסוך משפטי, שמעוניין לעשות שימוש במודל צריך כמובן לקבל את הסכמת הצד השני לקיים הידברות ביניהם. התהליך הפשוט של המערכת המקוונת מאפשר לזהות צד שאינו מעוניין להגיע לפתרון. אם הצדדים עצמם אינם מגיעים להסכמות, הם יכולים לצרף לשיחה, יועצים, כגון עורכי דין ומומחים. בהמשך יכולים הצדדים לצרף, מגשר, או צד שלישי ניטרלי אחר, שיציג שאלות נוספות לצמצום המחלוקות. אם המחלוקת אינה נפתרת בהסכמה, יכולים הצדדים להעביר את הטענות שבמחלוקת להכרעה מהירה וזולה של בוררים. לפיכך גם עורכי דין, מגשרים ובוררים יכולים להיעזר במודל, ולהציע אותו לקוחותיהם, כדי לאפשר

להם לפתור סכסוכים רבים יותר בזמן קצר יותר.

קהילות

המודל מאפשר לאסוף הסכמות באופן בינארי. ולכן, ניתן לעשות שימוש במודל לצורך ניהול קהילה, על בסיס החלטות שמתקבלות על יסוד דעת הרוב בדיונים מקוונים רבי משתתפים. שיח הקהילות מתאים להתנהלות ארגונית משותפת, או של יחידות בתוך ארגון, או חברה (גם Company וגם society), כמו תחומי עניין בעסקים, בעבודה ופנאי, שכונות, עיריות, ומדינות. עדות, עמים ודתות.

bottom of page