top of page
לוגו הקרן לאכיפה אזרחית.jpg

יצירת קשר ורישום
לפורום אכיפה אזרחית
ולועדה המייעצת

עו"ד  גל גורודיסקי

הצטרפו למאמץ

לקידום אכיפה אזרחית

וביזור תאגידי

יצירת קשר ורישום

אכיפה אזרחית וביזור תאגידי
bottom of page