top of page
הקלה ולא פיתוי

אם בחרת בפתרון הקל קיים חשש שהבחירה נובעת מכניעה לפיתוי

אם לא הגעת ליעד באמצעות האפשרות הקלה, בפעם הבאה יש לבחור אפשרות אחרת

שינת את בחירת הפתרון?

Logo-2020-trans.png
bottom of page