top of page
דוגמאות לחלוקה

כעת יש לחלק את כל הפתרונות שנותרו לשתי קבוצות לפי פרמטר אחד שמבחין ביניהן

מוצגת כאן רשימת פרמטרים (לדוגמה) שאפשר לבחור באחת מהן לצורך ביצע חלוקת כלל הפתרונות האפשריים של הדילמה לשתי קבוצות בלבד

הדוגמאות לחלוקה

קבוצה א   -   קבוצה ב 

לפעול  -  לא לפעול

עכשיו  -  אחר כך

שמח  -  עצוב

קטן  -  גדול

קל  -  קשה

זול  -  יקר

ביחד  -  לבד

קרוב   -  רחוק

ידוע    -   לא ידוע

סולידי    -    הרפתקני

בחירה שלי  -  בחירה של אחר

אפשרות אחת  -  שאר האפשרויות

יש לוודא שכל הפתרונות האפשריים מחולקים רק לשתי קבוצות.

כעת יש לבחור לפי תחושת הבטן (או נטיית הלב) בקבוצת הפתרונות העדיפה. מה בא לך יותר טוב?

 

קבוצה א' או קבוצה ב'? 

הלב שלי מעדיף את הפתרונות

Logo-2020-trans.png
bottom of page