top of page
הבחירה הבינארית

כעת יש לחלק את כל הפתרונות שנותרו לשתי קבוצות לפי פרמטר אחד שמבחין ביניהן

עכשיו כשכל הפתרונות שנותרו מחולקים רק לשתי קבוצות,  יש לבחור בקבוצה העדיפה לפי תחושת הבטן או נטיית הלב

מה בא לך יותר טוב?

קבוצה א' או קבוצה ב'? 

הלב שלי מעדיף את הפתרונות

Logo-2020-trans.png
bottom of page