top of page
ברכות!

אם נותרה רק אפשרות אחת בקבוצה שבחרת - זה הפתרון הבינארי שלך

כשעושים מה שרוצים אי אפשר לטעות

Logo-2020-trans.png

עדיין מתלבטים?

כעת אפשר לבצע בדיקת תוקף של הפתרון שלך

Logo-2020-trans.png

שלבי הפתרון הבינארי:

1. הגדרת נושא הבעיה ונכונות לפתור (בוצע)

2. בחירת אמצעי תקשורת לפתרון

3. משלוח הזמנה לצדדים נוספים (אם יש)

4. ניהול שיחת פתרון לפי המודל הבינארי

5. בחירת הפתרון המתאים לך

Logo-2020-trans.png

כל מחלוקת מסתכמת, בסופו של דבר, בשאלת כן/לא אחת או שתיים. הפתרון הבינארי הוא התהליך היעיל לאיתור שאלות המחלוקת. רוצה הדגמה?

Logo-2020-trans.png

ראיתי כבר את ההדגמה

אני רוצה להזמין את הצדדים האחרים הנדרשים לפתרון

Logo-2020-trans.png
bottom of page