top of page
Logo Disputec

מודל חדשני לניהול קהילתי וקבוצתי מבוזר

ב-17 באפריל 2020 השקנו את השלב הראשון של מערכת החדשה: www.disputec.com

 

רוצה לדעת מה רוצים חברי הקהילה שלך❓

חשוב לך שחברי הקהילה יהיו מעורבים ומשפיעים❓

יש לך עניין בחדשנות, קיימות שוויון❓

חשוב לך להכיר❗

BRM - מודל הפתרון הבינארי
זה הפתרון עבורך ועבור הקבוצה שלך. 

ניתן להתנסות כעת ללא עלות וללא התחייבות. 

👈נכנסים ל- www.disputec.com

👈מגלים את הרצון הקולקטיבי של הקהילה שלכם

👈הופכים את הקהילה לתנועה יעילה ותכליתית, ב-3 צעדים פשוטים:

1️⃣ רשמו את נושא הקהילה

2️⃣ צרפו את חברי הקהילה

3️⃣ החלו בשיחה לאיסוף הסכמות בקהילה:

הציעו הצעות תמציתיות חיוביות וספציפיות

השיבו: "כן", "לא" או "דלג.

ל- DPM יתרונות ייחודיים ובלעדיים שאין בקבוצות ווצאפ ופייסבוק 

✅ יצירה אפקטיבית של דעת קהל 

✅ קבלת החלטות קבוצתית דמוקרטית בדעת רוב.

✅ דיון אנונימי תמציתי תכליתי ומוכוון הסכמות

✅ שיעור השתתפות גבוה של חברי הקהילה בדיונים

✅ כלי ביטוי והעצמה ייחודי לחברי הקהילה

✅ יצירת תחושת שייכות בין חברי הקבוצה

✅ בידול חיובי של חברי הקבוצה

✅ ניטרול מתווכים וצמצום עלויות תפעול

✅ בניית מנופים רבי השפעה מבוססי לגיטמציה של בחירת הרוב

✅ חיזוק הקשר בין הקהילה ומנהליה 

✅ חיזוק תחושות השייכות, השקיפות, וההשפעה של חברי הקהילה

✅ איסוף מידע אפקטיבי לשימוש חוזר 

✅ יצירה אוטומטית של מומחי תחום בקהילה

✅ פתרון עצמי של מחלוקות בתוך הקהילה 

✅ סינון של תכנים פוגעניים או לא רלוונטיים

המערכת מתאימה לגיבוש הסכמות בכל קבוצת עניין, ללא צורך במנהיגות נבחרת, לדוגמא:

🔹מפלגה או תנועה

🔹עמותה 

🔹ועד בית

🔹ארגון עובדים

🔹צוות עבודה

🔹קבוצת הורים

🔹מיזם חברתי

🔹קבוצת פייסבוק או ווצאפ

🔹קהילה בתחום עניין או ידע

בואו לגלות את הרצון הקולקטיבי

זאת לא רק טכנולוגיה, זאת אידיאולוגיה. 

 

bottom of page