logo yesskipno.png

Disputec Peace Machine

חברת מתאגדים ישיר פועלת ליצירת מודל חדשני לניהול משא ומתן, פתרון דילמות, מחלוקות וסכסוכים בתחום האישי, העסקי והקהילתי.

המודל נתמך במערכת טכנולוגית מתקדמת DPM- Disputec Peace Machine  אשר מיועדת להביא צדדים לסכסוך להסכמות ופתרון.

אחת הדילמות הבסיסיות של כל מערכת יחסים היא איך לשמר אותה מבלי להיגרר למחלוקות וסכסוכים. מתאגדים ישיר סיימה לאחרונה לפתח מודל חדשני שנועד לשמר ולתחזק מערכות יחסים, על ידי מערכת מקוונת לפתרון מחלוקות וניהול תקשורת במצבי קונפליקט אישיים ועסקיים.

המודל נועד לסייע לצדדים להגיע להסכמות. גם במקרה בו הם מעוניינים לקדם פעולה או עסקה משותפת (קונפליקט חיובי), וגם במקרה בו הם מעוניינים לפתור מחלוקת (קונפליקט שלילי). 

המודל המקוון נרשם כפטנט בישראל ובארה"ב.

עיקרו של המודל הוא לאפשר לצדדים למחלוקת לנהל בינם לבין עצמם, תקשורת חסויה, מצומצמת, תכליתית וחיובית, על ידי החלפת טענות קצרות, בתבנית של שאלות כן/לא. המודל ממפה את הפערים בין הצדדים, מדייק את המחלוקות, מאפשר לכל צד להבין באופן שלם ומלא את עמדת הצד השני, ולהתייחס אליה באופן שאינו מאפשר הידרדרות והסלמה.

השימוש במודל, מפרק את הפערים בין הצדדים לגורמי היסוד ובכך הוא ממפה ומצמצם אותם. התקדמות המשא ומתן בצעדים קטנים מאפשרת להציג את האינטרסים האמיתיים של הצדדים במהלך

המשא ומתן והרחבת מצאי הפתרונות.

למי המודל מיועד?

המודל מבוסס על היסודות הבסיסיים ביותר של התנהלות צדדים במחלוקת, ולכן הוא אינו תלוי בשפה, תרבות, חוק, או שיטת משפט. ניתן לעשות שימוש במודל בכל תחום אישי, עסקי או קהילתי בארץ ובעולם, והוא נועד ליישוב הסכמות בכל היקף, גדולות כקטנות, מכל סוג שהוא, ובכל שלב, החל מהשלב הבין -אישי בו נוצרת הצורך בפעולה מוסכמת או בפתרון מחלוקות בבית, או בעבודה, וכלה בפתרון סכסוכים משפטיים רבי משתתפים, בכל שלב של ההליך המשפטי.

DPM לארגונים>>

DPM לבני זוג >>

עורכי דין ומגשרים

המודל מתאים גם לשימוש כחלופה זולה ויעילה לניהול הליכים משפטיים. צד לסכסוך משפטי, שמעוניין לעשות שימוש במודל צריך כמובן לקבל את הסכמת הצד השני לקיים הידברות ביניהם. התהליך הפשוט של המערכת המקוונת מאפשר לזהות צד שאינו מעוניין להגיע לפתרון. אם הצדדים עצמם אינם מגיעים להסכמות, הם יכולים לצרף לשיחה, יועצים, כגון עורכי דין ומומחים. בהמשך יכולים הצדדים לצרף, מגשר, או צד שלישי ניטרלי אחר, שיציג שאלות נוספות לצמצום המחלוקות. אם המחלוקת אינה נפתרת בהסכמה, יכולים הצדדים להעביר את הטענות שבמחלוקת להכרעה מהירה וזולה של בוררים. לפיכך גם עורכי דין, מגשרים ובוררים יכולים להיעזר במודל, ולהציע אותו לקוחותיהם, כדי לאפשר להם לפתור סכסוכים רבים יותר בזמן קצר יותר.

קהילות

המודל מאפשר לאסוף הסכמות באופן בינארי. ולכן, ניתן לעשות שימוש במודל לצורך ניהול קהילה, על בסיס החלטות שמתקבלות על יסוד דעת הרוב בדיונים מקוונים רבי משתתפים. שיח הקהילות מתאים להתנהלות ארגונית משותפת, או של יחידות בתוך ארגון, או חברה (גם Company וגם society), כמו תחומי עניין בעסקים, בעבודה ופנאי, שכונות, עיריות, ומדינות. עדות, עמים ודתות.


לאחרונה חתמה חברת מתאגדים ישיר הסכמים ראשונים על מנת לבחון את המערכת הטכנולוגית של המודל החדשני שנמצאת כעת בשלב הפיילוט, והיא בוחנת שיתופי פעולה עם גורמים עסקיים נוספים שמבקשים ללמוד שפה חדשה לניהול קונפליקטים חיוביים ושליליים.

להתנסות במודל, ללא עלות והתחייבות הקליקו על " אשמח להתנסות ב- DPM" ושלחו לנו מייל.