top of page

הקמתה של קהילת יסוד בעלי עניין על גבי תשתית טכנולוגית של אמ"א - ארגון מבוזר אוטונומי

עודכן: 8 בפבר׳ 2023


הקמתה של קהילת יסוד בעלי עניין

על גבי תשתית טכנולוגית של אמ"א - ארגון מבוזר אוטונומי

Establishing a DAO - Decentralized Autonomous Organization

of stakeholders

ספטמבר 2021יצירת קשר ובקשה להצטרפות

הערות והצעות למסמך זה יתקבלו בשמחה


תוכן עניינים

תוכן עניינים 2 תקציר 4

רקע 5 הון שלטון וחוסר שוויון 5 בלוקצ'יין וביטקויין - ביזור דו שלבי ללא חיבור למציאות 6 ביזור 6 אמינות וחסינות 6 אנונימיות 6 בלוקצ'יין וביטקוין ללא ממשקי מציאות - תמונת מצב 7 את'ריום - ביזור תלת שלבי ואפליקציות מציאות מבוזרת 7 קהילת השורש - בניית טכנולוגיות לקהילות מבוזרות 8

תשתית טכנולוגית )זמני( 8 אופן השימוש 8

הצטרפות ממשל ומימון 9 החברות בקהילה וערכה 9 ניתוח מקרה לדוגמא לצורך המחשה 11

תמריצים 12 כללי 12 יצירת רצון קולקטיבי אפקטיבי 12 שותפות והשפעה 13 ערך השותפות 13 תרומה כלכלית הדדית בין הקהילה והפרט 13

חוק, משפט וסדר ציבורי 14 כלל אזרחי אחד 14 נאמני ביצוע זמניים 14 ציות זכויות וחובות 15

יישומים לדוגמא 15 ארגוני עובדים 15 ועדי בתים 16 שיתוף הציבור בקבלת החלטות 16


ממשל תאגידי חדש 16 עמותות 16 חברות מסחריות 17 גיוון בשיטות המסוי 17

סיכום 18 מקורות מידע וקישורים 19

4

תקציר

תשתית טכנולוגית מבוזרת מבוססת רשת בלוקצ'יין, כמו את'ריום, המאפשרת

בניית אפליקציות לניהול קהילתי אוטונומי )DAO )היא חלופה ראויה ולגיטימית

לניהול של תאגידים וקבוצות. מוצע להקים קהילת יסוד של בעלי עניין בפיתוח

כללים ושיטות של משילות ארגונית אוטונומית מבוזרת )Decentralised - DeGov

Governance )במקום שיטת הנציגים הנוהגת כיום ותיצור חלופה בת-קיימא

להתאגדות בחברות מסחריות ועמותות, כגון: יוזמות חברתיות ועסקיות, ארגוני עובדים, ועדי בתים, עמותות, שותפויות, שותפויות מוגבלות, קהילות עניין וידע.

קהילת היסוד תתנהל באופן חברתי-כלכלי מבוזר ללא צורך במנהיג נבחר, החל משלב ההתאגדות, גיוס משאבים, ניהול המשאבים, תפעול האינטרסים

הקהילתיים בעולם האמיתי, והסדרת מערכות יחסים מתמשכת בין חברי הקהילה, ללא צורך במערכת שיפוטית או במנהיגות נבחרת. ההצלחה לייצר את הרצון הקולקטיבי של קהילת היסוד, תוכיח את ההיתכנות והקיימות של אמ"א - ארגון .)DAO - decentralized autonomous organization( מבוזר אוטונומי

כדי להירשם ל-DAO של ה-Degov השאירו פרטים כאן .


רקע

הון שלטון וחוסר שוויון

משחר ההיסטוריה האנושית מחפש האדם מסגרות להתנהלות קהילתית כדי לקדם מטרות משותפות. בעבר המסגרת הקהילתית הבסיסית היתה המשפחה והקהילה הגיאוגרפית הקרובה. בעת החדשה, החליפה הכלכלה והמדינה את תפקידן של המשפחה והקהילה. שיטת הממשל של המדינות והחברות הפרטיות, הביאה עמה תקלות אסונות שרובן נבעו "מבעיית הנציג" )Problem Agent-Principal ,)עקב ניגוד העניינים המובנה שבין טובתו האישית של המנהיג לבין טובת הציבור של הקהילה. בעיית הנציג גרמה גרמה לעיוות חלוקתי, חוסר שוויון, הדרה, הכפשה, שנאות, רעב, והרג. למרות זאת, המוניטין של הבסיס

הכלכלי של שיטת הנציגים הדמוקרטית - הקפיטליזם, לא נפגע, ושלטון ההון של היחידים, משמש עדיין כבסיס הכלכלה החופשית, ומוקד ההשפעה העיקרית גם בממשלים דמוקרטיים.

הרווח הוא תמיד בעדיפות ראשונה של התאגיד. אינטרס זה הביא לקיבוע מבנה חברתי הנגוע בחוסר שיוויון, כלפי קבוצות מוחלשות כגון, נשים, זקנים, נכים ומיעוטים. הקפיטליזם התאגידי, גורם בשנים האחרונות לביזה של משאבי טבע וערעור האיזון האקולוגי העולמי, שפוגע עוד יותר בחלשים, ועלול להיות קטלנית למין האנושי. האחריות התאגידית העצמאית היא תוצר של יחסי ציבור תאגידיים, היא נועדה להסתיר את האמת המובנית בשיטה והיא לא חלק מהפתרון.

הארגון האוטונומי המבוזר, הוא קרש ההצלה החברתי-כלכלי מהדיסטופיה של האלגוריתמים, שמעבירה בשנים האחרונות את האינטרס הציבורי של האנושות לשליטת בעלי ההון ובכך משעבדת גם את האינטרס הפרטי שלהם. במבחן התוצאה, הארגון האוטונומי לא הצליח להגיע לקהל הרחב. הרעיון סובל מהתנגדות ממסדית ועסקית טבעית, שנתמכת בכסף תאגידי ויוצרת חשש בציבור. לכן מוצע שלב ביניים, שיאפשר התנהלות דמוקרטית מבוזרת מיידית בשילוב מנגנונים להבטחת האינטרסים של חברי הקהילה, ובהמשך תאפשר "להעביר את המקל" של המשילות הארגונית המלאה לרצון הקולקטיבי של הקהילה.

קהילת היסוד תפתח כלים נוספים לתמיכה ביכולות העצמיות שלה, תבנה את האמון במנגנונים של ניהול קהילתי אוטונומי מבוזר, תוכיח את קיומו של הרצון הקולקטיבי, תציע פתרון ל- "בעיית הנציג", התקלה האינהרנטית המרכזית של הדמוקרטיה המודרנית ושל שלטון ההון בכלכלה, ותציג חלופה בת-קיימא לשלטון הנציגים בחברה ובכלכלה. להגיד זה מה שיש זה לא מספיק טוב כי מה שיש לא מספיק טוב. מגיע לנו יותר. זאת לא רק טכנולוגיה זאת אידיאולוגיה.

בלוקצ'יין וביטקויין - ביזור דו שלבי ללא חיבור למציאות

המצאת הביטקויין מיוחסת לקריפטוגרף שכינה את עצמו בשם סאטושי נאקאמוטו, שזהותו לא נחשפה מעולם, שהקים לאחר משבר המשכנתאות בארה"ב ב 2008 ,רשת אוטונומית מבוזרת של חוזים חכמים, ללא שליטה מרכזית, שנועדה לשמש משקל נגד לשיטה הכלכלית הקפיטליסטית, לפיה השליטה במשאבי

ההון נתונה בידי מעטים, אשר דואגים מעת לעת לעשות בה שימוש לרעה בהתאם לתמריצי הרווח והעמלות של בעלי המניות והמנהלים אותה, ושהביאו למשבר הסאב-פריים, ביחד עם רוח גבית של השלטון שנועדה להחליש את הרגולציה ושומרי הסף ולאפשר את קריסת שוק המשכנתאות. התשתית הטכנולוגית של

הביטקוין נקראת בלוקצ'יין. המטרה הראשונית של טכנולוגית הבלוקציין היתה לחסל מתווכים מסורתיים, לנטרל את שליטת ההון-שלטון באמצעי התשלום, בלי לאבד את אמינות המידע. טכנולוגית הבלוקצ'יין מבוססת על פעולה משותפת ומוסכמת, מבוססת תמריצים, של המשתמשים הפעילים ברשת. מספר תכונות מרכזיות, שכולן עובדות יחד לאפשר יצירה מתואמת ומבוזרת של מאגר עסקאות וחוזים חכמים, מאובטח ואנונימי. התכונות הן: ביזור, אמינות, חסינות, אנונימיות.

ביזור

בלוקצין נועד להסיר מתווכים ולאפשר עסקאות מוסכמות ומתועדות בדרך של חלוקה מבוזרת. במקום שפעולות יבוצעו על ידי ישות אחת מרכזית כמו בנק, המשתמשים יכולים כעת לבצע את כל הפעולות בעצמם ללא צורך בישות מרכזית.

אמינות וחסינות

ספר חשבונות דיגיטלי המבוסס על פרוטוקול, המצריך פעולה מוסכמת של כלל המשתתפים מבטיח שהעותקים הרבים של ספר החשבונות יניבו בסופו של דבר ספר חשבונות סמכותי אחד, פתוח שקוף וזמין לציבור, המתעד את העסקאות ומאפשר פיקוח נרחב. לאחר אישור רצף נתונים )בלוק( הוא אינו ניתן לשינוי

ואינו הפיך. לכן יומן פעולות הסחר שנוצר הוא יציב ולא ניתן לשינוי. העובדה שמדובר בחוזים רבים שכל אחד מהם פשוט יחסית המתועדים בקוד מאפשרת ביצוע אוטומטי שלהם ללא שיקול דעת ומונעת פרשנות או מחלוקות.

אנונימיות

בלוקצין מאפשר שימוש במפתח פרטי השומר על אנונימיות משתמשיו. למרות הביקורת לפיה האנונימיות מאפשרת פעולות לא חוקיות, הסתרת הזהות חשובה לטכנולוגית הבלוקצין. למשל, האנונימיות מאפשרת למשתתפים לחסום עסקאות לא תקינות בלי קשר לזהות הצדדים לעסקה. האנונימיות נחוצה גם לצורך הצבעות חסויות כמו בחירות.

בלוקצ'יין וביטקוין ללא ממשקי מציאות - תמונת מצב

בשנים האחרונות החל שימוש בטכנולוגיית בלוקצ'יין על ידי גורמים ציבוריים פורמליים. כך למשל באסטוניה ושבדיה היו מאמצים להכניס את הבלוקציין לשימוש הרשויות בכל הנוגע לרישום קרקעות ושימוש במטבעות. בנתיים מדובר רק בדיווחים על כוונות ונסיונות. לאחרונה התפרסם שסין אסרה שימוש במטבעות דיגיטליים וזמן קצר לאחר מכן פורסם שהמדינה הראשונה שהכניסה אתה הביטקוין לשימוש פורמלי היא אל סלוודור.

בשלב זה לא התברר די צרכו סיכויי ההשתלבות של הביטקויין בכלכלה הבינלאומית או המדינתית אבל המסקנה הברורה שמטרתו של חיבור כזה היא לאפשר לרשויותה המדינה לקיים את האינטרס המדינתי הלגיטימי של גביית מסים. בכך, למעשה, ניטלת התכונה המרכזית המקורית של האוטונומיה המבוזרת ומחזירה את השליטה במשאבים הציבוריים של הרשת לשלטון הנציגים השולט בשימושים.

החסרון המרכזי של הביטקויין שהוא מבוסס על רשת דו שלבית בלבד: החומרה והקוד. אין לביטקוין ממשק לעולם האמיתי למעט המפתחות הנדרשים כדי לבצע את העסקאות. לכן, כאשר מחזיקי הביטקוין מבקשים לעשות שימוש בערך המטבע לפעולות ריאליות, ולא רק לסחר במטבע, נתקלים בחסמים של המערכות המדינתיות והבנקאיות. ניתן אמנם לייצר רשתות של בעלי עניין לשימוש בביטקוין כתמורה לשירותים בעולם האמיתי, אולם גם הם יידרשו בדיווח ויהיו חשופים למסוי וסנקציות בשל אי דיווח. חיבור הביטקוין לעולם הסחר, יהפוך אותו לסוג של נייר ערך, מה שידגיש עוד את העובדה שאין פעילות כלכלית ריאלית התומכת בערך המטבע, ולכן הוא יהפוך, לכל היותר, לכלי מימון נוסף במסגרת האמצעים לרישום הון וניהולו שמאפשרת המדינה. אין להוציא מכלל אפשרות שהביטקוין יסיים את תפקידו, ככלי מעבר בין עולם ללא מטבע מבוזר לעולם בו הפעילות המבוזרת ממומנת במטבעות קריפטו המשמשים לתגמול חברי הקהילה המבוזרת.

את'ריום - ביזור תלת שלבי ואפליקציות מציאות מבוזרת

בשנת 2015 כ-6 שנים אחרי הביטקויין, מפתח צעיר בשם ויטאליק בוטרין, קנדי ממוצא רוסי, ביקש להרחיב את השימוש בבלוקציין מעבר למטבעות קריפטו וייסד את את'ריום )Ethereum ,)רשת מבוססת בלוקציין של חוזים חכמים בין המשתמשים, שמאפשרת להקים עליה בקוד פתוח יישומים נוספים מעבר למטבעות דיגיטליים. יישומים אלה נקראים Applications Decentralized - DApps .רשת האת'ריום היא תלת שכבתית: מחומרה, תוכנה ואפליקציות נוספות. כיום ניתן לנהל על רשת האת'ריום מספר סוגי פעילות עיקריים מעבר לסחר מטבעות:

א.Finance Decentralized - DeFi אפליקציות פיננסיות לניהול כספי, המשמשות סוג של פלטפורמה לגיוס המונים, כדוגמת אלה הקיימות כיום, ומאפשרות לקהילת המשקיעים, בין השאר, לסחור במטבעות דיגיטלים, לנהל אשראי )הלוואות( וסיכונים )ביטוח(, ולהשפיע על ניהול ההשקעה.

ב. Token Fungible Non - NFT שהוא יצירה דיגיטלית, שהאת'ריום מאפשר לקבוע את הבעלות בה ולסחור בה, על יסוד ההנחה שגם אם יש יכולת העתקה מושלמת, בני האדם מעריכים את יצירת המקור. תפיסה שעוד צריכה להתברר.

ג. Organisation Autonomous Decentralized - DAO המאפשר לקהילה בתחום עניין או ידע להתנהל באמצעות רשת האת'ריום ולקדם אינטרסים חברתיים או עסקים באופן עצמאי, אוטונומי ומבוזר, ללא מנהיג נבחר.

קהילת השורש - בניית טכנולוגיות לקהילות מבוזרות

היחס בין הערך החברתי הכלכלי הרב של קהילות אלה לבין השימוש המצומצם בהן, מצריך חשיבה רב שלבית. כמו תהליך תהליכים רבים הם רב שלביים - ולכן גם התהליך של בניית הקהילות האוטונומיות עשוי להיות כזה. לכן מוצע להתחיל במערכת מקומית של חברת Disputec בע"מ לגיבוש הרצון הקולקטיבי הנדרש לצורך תכנון, מימון וביצוע הפלטפורמה שעל גבה ייבנו הקהילות המבוזרות כמתואר במסמך זה.

תשתית טכנולוגית )זמני(

הממשקים הקיימים לעולם הקריפטו ואתריום מורכבים ומסורבלים ונכון להיוום הם נחלת חלקם של מעטים. על מנת להניע את הפעילות הקהילתית אנטמן מציעים לעשות שימוש זמני באתר com.disputec.www לצורך גיבוש הרצון הקולקטיבי השלב הקינון.

אופן השימוש

הטכנולוגיה הקיימת מאפשרת גיבוש הקהילה והתנהלות אוטונומית מבוזרת על ידי הצעות והצבעות. כללי קבלת ההחלטות, ההמימון והביצוע, יבוצעו תחילה מחוץ לרשת עד שהקהילה תחליט שהתשתית הטכנולוגית תאפשר העברתם לידי הרצון הקולקטיבי של הקבוצה.

הפלטפורמה הקהילתית הראשונית תהיה באתר com.disputec.www כפי שיתואר להלן, הפעילות בה פשוטה לתפעול. לאחר מילוי הפרטים בטופס הרישום ל-DAO ,נשלח לך תשובה לגבי הקבלה ובמקרה בו נקבל את חברותך, נשלח אליך אימייל שיאפשר לך להשתתף בהתנהלות הקהילתית, ב-5 שלבים:

1 .בשלב הראשון נשלח לך אימייל הזמנה לשיחה לאיסוף הסכמות במסגרתה כל המשתתפים בה יוכלו להציע ולהצביע.

2 .הקשה על הקישור באימייל תוביל אותך לאתר של com.disputec.www שם עליך להקיש את כתובת האימייל שלך לשם אימות.

3 .לאחר האימות תאושר כניסתך ל-DAO הכולל את רשימת ההצעות וההצבעות של החברים. בשלב זה הרשימה מסודרת לפי סדר כרונולוגי.

4 .כל המשתתפים יכולים להציע על ידי הקשה על כפתור הפלוס ⨁ ורישום תמציתי וספציפי הצעתם. לאחר מכן יש לאשר את ההסכמה להצעה שהצעת ולחזור לרשימת ההצעות.

5 .כל המשתתפים יכולים להיכנס לכל הצעה, להצביע על כל ההצעות ולכל משתתף קול אחד. לאחר ההצבעה ניתן לעיין בהתפלגות ההצבעות.

להלן צילומי מסך מהאתר להמחשה:

1 .הודעת אימייל 2 .הזדהות 3 .רשימת הצעות 4 .הצעה 5 .הצבעהמטרת השימוש באתר com.disputec.www

נקודת הכניסה נועדה לגבש קבוצת בעלי עניין ראשונית שתתאגד, תממן, ותנהל את המשך פיתוח נקודת הכניסה של ציבור בעלי העניין למתחמי הקהילות האוטונומיות המבוזרות, ככלי להעברת המקל מהיוזמה הפרטית, להתנהלות הקהילתית האוטונומית, על גבי רשת האת'ריום או על גבי רשת בלוקציין ייעודית לצורך התנהלות קהילתית עצמאית בת-קיימא.

הצטרפות ממשל ומימון

החברות בקהילה וערכה - דוגמא

תנאי לתחילת פעילות ב- DAO הוא הצטרפות של 100 חברים ראשונים.

לאחר תחילת הפעילות, החלטות יתקבלו בדעת רוב ובמינימום של 100 חברים בקהילה ומינימום של 50 מצביעים בהצבעה. המשמעות היא שהחלטות יתקבלו בדעת רוב - מעל %50 .הצעות עד %50 כולל, לא יתקבלו. לצורך התנעת התנועה ב- DAO אפשר להשיג מימון ראשוני של 000,10 ש"ח עבור 100 המשתתפים הראשונים או שכל אחד מהמצטרפים הראשונים ישלם 100 ש"ח כדמי השתתפות. לאחר מכן ערך הפעילות שניתן לייצר במועד ההקמה )לאחר 100 מצטרפים( הוא - 000,10 ש"ח, לפי ערך של 100 שח לכל משתתף.

בהמשך, כל משתתף נוסף קונה את חלקו במחיר לפי מספר ההצטרפות שלו, כמפורט בטבלא שלהלן להלן טבלת ערך של המשתמשים לפי סדר ההצטרפות:

מס"ד משתמש ערך נקוב לחברות ס"ה ערך נקוב מצטבר ערך נקוב ממוצע ₪ 100.00 ₪ 100 ₪ 100 1₪ 100.00 ₪ 200 ₪ 100 2₪ 100.00 ₪ 300 ₪ 100 3 ...₪ 100.00 ₪ 9,600 ₪ 100 96₪ 100.00 ₪ 9,700 ₪ 100 97₪ 100.00 ₪ 9,800 ₪ 100 98₪ 100.00 ₪ 9,900 ₪ 100 99₪ 100.00 ₪ 10,000 ₪ 100 100₪ 100.01 ₪ 10,101 ₪ 101 101₪ 100.03 ₪ 10,203 ₪ 102 102₪ 100.06 ₪ 10,306 ₪ 103 103 ...₪ 124.13 ₪ 124.50 ₪ 24,453 ₪ 197 ₪ 24,651 ₪ 198 197 198₪ 124.87 ₪ 24,850 ₪ 199 199₪ 125.25 ₪ 25,050 ₪ 200 200₪ 125.63 ₪ 126.00 ₪ 25,251 ₪ 201 ₪ 25,453 ₪ 202 201 202₪ 126.38 ₪ 25,656 ₪ 203 203 ….₪ 503.47 ₪ 501,456 ₪ 996 996₪ 503.96 ₪ 502,453 ₪ 997 997₪ 504.46 ₪ 503,451 ₪ 998 998₪ 504.95 ₪ 504,450 ₪ 999 999₪ 505.45 ₪ 505,450 ₪ 1,000 1000המטרה היא לייצר התנהלות אוטונומית של ה-DAO ולכן, אין למצטרפים חובות או זכויות, כלפי ה-DAO או כלפי המשתתפים האחרים למעט הזכות להציע ולהצביע.

ניתוח מקרה לדוגמא לצורך המחשה

בנקודת המוצא בקופת הקהילה סכום של 000,10 ש"ח וערך ממוצע של 100 שח לחבר )מתנה( במהלך תקופת גיוס ה-100 הראשוניים גויסו עוד 100 משלמים בהתאם לטבלא

לאחר גיוס 200 חברכי קהילה בקופה 050,25 ש"ח וערך ממוצע של 5.125 ש"ח לחבר )תשואה של %5.25) אחד המשתתפים מציע לעשות שימוש בקופה כדי לצאת לקמפיין גיוס המונים על מנת להגדיל את מספר חברי הקהילה והצעתו מתקבלת ברוב דעות )מעל מינימום של 50 מצביעים(.

בעקבות קמפיין גיוס ההמונים הצטרפו עוד 800 חברים וכעת יש בקהילה 1000 חברים. בקופת הקהילה יש כעת סכום של 440,505 ש"ח והערך הממוצע לחבר בקופה הוא סכום של 45.505 ש"ח בשלב זה התשואה בהתאם למועד ההצטרפות היא כדלקמן:

לחבר שקיבל במתנה 100% - 45.505

252.74% - 200 ששילם לחבר

לחבר ששילם 1000% - 0 תוספת ערך.

בשלב זה אחד המשתתפים מציע לקבל הצעות לפתח רכיב ייעודי לניהול ועדי בתים משותפים. לאחר קבלת ההצעות המשתתפים מחליטים ברוב קולות:

- לאמץ הצעה של קבוצת פיתוח תמורת 000,50 ש"ח

- לתמחר את השירות ב- 10 שח לדירה.

- לקבל הצעה מספק שיווק דיגיטלי לקמפיין בסכום 000,50 ש"ח

- למנות את אחד מחברי הקהילה לנציג תמורת 000,10 ש"ח

בעקבות הפיתוח והקמפיין ולאחר שהוציא 0000,110 ש"ח, מגייס המיזם 000,5 דירות המנוהלות באמצעותו.

הכנסה חודשית מ- 000,5 דירות - 000,50 ש"ח לחודש

ההכנסה החודשית משקפת הכנסה שנתית של 000,600 ש"ח לשנה

ערך מהוון של תקבולים לפי הכנסה חודשית כאמור, ל 5 שנים בריבית %5.2 = 189,823,2 ש"ח לחלק ל 1000 משתמשים = 829,2 ש"ח

ועוד היתרה בקופת הקהילה: 000,110-450,505=450,395 תוספת ערך.

לחבר שקיבל במתנה 100% - 18.2823

1410.94% - 200 ששילם לחבר

282.31% - 1000 ששילם לחבר

תמריצים

כללי

בארגונים מסורתיים הגמול למנהלים מניע את פעולתם והרחבת הקהילה דורשת תשתיות ומשאבים. האתגרים המרכזיים של מערכות מבוזרות הם שמירה על יכולת ההתרחבות האוטונומית מבלי לפגוע בתפקוד הקהילתי ובד בבד שמירה על המעורבות של חברי הקהילה. לשם כך, למשל, מתגמלת מערכת הביטקוין את הכורים, המאמתים את העסקאות, על עמלם באמצעות המטבע. רשתות בלוקצ'יין אחרות יצרו מטבעות או Token בעל ערך, שמחולק לתורמים עבור התרומה לקהילה. בקהילות ייעודיות ניתן לייצר ערך על ידי סחר במוצרים הדיגטליים כגון NFT.

הערך של חברי הקהילה מהנכסים הדיגיטלים שלה, נובע מהביקוש לנכסים אלה. כיום הביקוש לנכסים הדיגיטלים של הקהילה הוא ביקוש "חיצוני" לפעילות הקהילתית ברשת הבלוקצ'יין. למשל, ניתן להשתמש בביטיקויין כדי לרכוש שירות או נכס בעולם האמיתי אם יש הסכמה בין הצדדים. אבל בעולם ה-דו שכבתי של הביטקוין אין באמת חיבור למציאות הכלכלית, ואם יהיה הוא יצטרך לעבור דרך מערכת פיקוח ומסוי מדינתית.

לעומת זאת, באפליקציות המבוזרות הערך למשתתפים אינו מתמצה בערך המטבע או בערך ה-Token בלבד. האפליקציות המבוזרות יוצרת ערך "פנימי" למשתמשים. כך למשל, באפליקציה הישראלית Common ,שמיועדת לשמש כתשתית לקהילות מבוזרות, חברי הקהילה יכולים להציע את עצמם, כדי לבצע את הרצון הקולקטיבי של הקהילה בתמורה למחיר שהוסכם בינם לבין הרצון הקולקטיבי של הקהילה. למעשה, הערך לחבר הקהילה האוטונומית מורכב מכמה גורמים מעבר לערך חלקו בקהילה, והוא הודגם בדוגמאות לעיל.

יצירת רצון קולקטיבי אפקטיבי

משתמשים החולקים עניין בתחום עניין וידע מחפשים מקומות לשתף ולהשתתף בדיונים אודות תחומי העניין והידע שלכם. הרשתות החברתיות נותנות למשתמשים מענה לצורך זה. אבל לרשתות החברתיות אין שום אינטרס לאפשר לקהילה לפעול באופן אוטונומי, זה מנוגד לאינטרס שלהם לייצר רווחים לבעלים. לכן

לחברי קבוצות ווצאפ, פייסבוק, וכו' אין יכולת לייצר רצון קולקטיבי אמיתי. דווקא התאגדות המשקיעים באמצעות אתר רדיט, או אתר רובין הוד, כמו במקרה של גיימסטופ, נתנה רמז עבה לשינוי שעשוי להתרחש בשנים הקרובות בשוק ההון, לפיו הטון ייקבע על ידי הרצון הקולקטיבי של הקהילה. זאת למרות שהצעד הזה כשלעצמו היה צעד מחאה כדי להמחיש יכולות בלבד ולא היה מאחריו תוכן לגיבוי הערך הכלכלי. מודל הפתרון הבינארי מאפשר לכל המשתתפים להציע ולהצביע ובכך לייצר את הרצון הקולקטיבי האמיתי של החברי הקהילה.

שותפות והשפעה

בשיטת הנציגים, הפרטים בקהילה בוחרים את הנציגים באופן עתי, אחת לכמה שנים, ובין לבין הם חסרי השפעה. מודל הפתרון הבינארי מאפשר לכל החברים להשפיע על התנהלות הקהילתית באמצעות הצעות והצבעות שוטפות. יהיה צורך לשכלל את מנגנוני ההצבעה והתגמול כדי לעורר עניין והאצלת סמכויות, אבל העקרון לפיו בכל רגע נתון כל משתתף יכול להביע דעתו - בעד או נגד - בכל עניין מאפשרת לחברי הקהילה להשמיע את קולם ומקנה להם תחושת שייכות ומעורבות קהילתית. זאת בנוסף, לתוחלת ההכנסות והרווח מהפעילות הכלכלית בקהילה.

ערך השותפות

ככל שהנכס הקהילתי המשותף יהיה מפותח יותר כך ערכו יעלה וחברי הקהילה יוכלו להרוויח מערך השותפות שלהם. כפי שהערך הנקוב של מניה אינו משקף את ערכה, אלא ערכה משוקף על ידי הערך הכלכלי של החברה ופעילותה העסקית, כך גם בקהילה מבוזרת, הערך הנקוב של החברות משמש רק להבטחת ערך מינימלי ולכך שהצטרפות חברים לא תפגע כלכלית בחברים האחרים. לפיכך לכל יחידת חברות יהיה ערך כפול. ערך החברות כפי ששולם בהצטרפות, לפי כללי ההצטרפות, והערך הכלכלי שישולם

עבור החברות בהחלפת חברים. בשלב הבא אין מניעה לחלק את יחידת החברות ליחידות משנה, כדי להגדיל את הסחרות של יחידות ההשתתפות.

תרומה כלכלית הדדית בין הקהילה והפרט

בקהילות עניין וידע יוכלו חברי הקהילה לעסוק בסחר חליפין ביניהם, של המוצרים והשירותים הנלווים לפעילות באותו תחום עניין וידע, ללא מעורבות חיצונית. כך למשל, חבר קהילה בתחום עניין וידע יכול לתת שירותים לקהילה ולקבל בתמורה מטבע שיחזיק בו עד שיידרש לשלם לחבר אחר מהקהילה עבור השירות שאותו חבר יתן לקהילה או לחבר ספציפי בקהילה.

חוק, משפט וסדר ציבורי

כלל אזרחי אחד

בהעדר שלטון מרכזי, השמירה על הסדר הציבורי וכללי המשחק בקהילה הוא אינטרס קהילתי ממעלה ראשונה. העקרונות המנחים את הפעילות ברשת הבלוקציין מניחה שריבוי המשתמשים מאפס את הסיכוי לפעילות לא מורשית. יחד עם זאת ככל שרשת מבוססת טכנולוגית בלוקציין נמצאת בשלביה המוקדמים כך היא חשופה יותר לתקלות ומתקפות.

כך למשל, ביוני 2017 מצא האקר פרצה באת'ריום שאפשרה לו לגנוב 70 מליון דולר בתווך שעות. לאחר איתור התקלה, על יסוד הסכמת רוב המשתמשים הפעילים של האת'ריום, הרישום ברשת שוחזר למצבו לפני הפריצה ו-"הכסף" הוחזר לבעליו המקורי. הפרצה שאפשרה את הגניבה תוקנה. בעקבות ארוע זה,

הוסדר השימוש בטכנולוגיה של DAO והרשות לניירות ערך האמריקאית החילה עליו כל החוקים והכללים החלים על גיוס הון בהנפקות.

גם במהלך הקמת הארגונים לפי מודל הפתרון הבינארי, ההתגייסות הקהילתית חשופה לכשלים ופעילות עוינת של גורמים מתנגדים. לכן חלק ממשאבי הפיתוח יוקדשו לפיתוח מנגנוני הגנה ממתקפות ופעולות עוינות, כמפורט במאמרה של פרופ' ארנה רבינוביץ עיני בנוגע לצורך ב-ODR במערכות DAO ,ובמאמר של ויטליק בוטרין בדבר הצורך במערכות DeGov לצורך הגנה על ארגונים מסוג DAO ,להלן. פתרון המעילה ברשת האת'ריום על ידי פעולה משותפת של המשתמשים והסכמה לכאורה של רובם )כ-%85 )לשחזור המערכת לשלב שלפני הפריצה, פתר את התקלה ואפשר המשך הפעילות ומסחר במטבע עד היום ללא תקלות נוספות. על יסוד תקדים זה, ניתן לנסח כלל יסוד אחד: כל המחלוקות נפתרות באמצעות הכלים המקוונים והרצון הקולקטיבי.

גיבוש הרצון הקוקלטיבי בקהילה מייצר תשתית נורמטיבית של התנהלות קהילתית. נקודת המוצא החוקית היא חוק המקום "דינא דמלכותא דינא(. לכן, התנהלות קהילתית מבוזרת אינה בהכרח אנרכיה. החקיקה הפלילית המקומית והחקיקה האזרחית הקוגנטיית )שאינה ניתנת להתניה בהסכמה, כגון שכר מינימום( אינה נתונה למשא ומתן והיא מהווה את נורמת הבסיס להקמת קהילות מבוזרות וניהולן. אולם, כל קהילה יכולה לנסח את החקיקה האזרחית הדיספוזיטיבית )שניתנת להסכמה והתניה( כראות עיניה ככל שהיא לא מתנגדת עם החקיקה המקומית. רשימת ההסכמות של הרצון הקולקטיבי . לעתיד לבוא יש לפתח מערכות לקביעת כללי ההצבעה, אבל העקרון הבסיסי לפיו כולם מציעים וכולם מצביעים יישמר.


נאמני ביצוע זמניים

עד להשלמת פיתוח הממשקים שיאפשרו העברת הקהילה לניהול אוטונומי מלא, תנוהל הקהילה בניהול אוטונומי חלקי הכולל את קבלת ההחלטות.

חשבון הקהילה ינוהל כחשבון נאמנות בפיקוח עו"ד שייבחר על ידי הקהילה. לחלופין, עד שהקהילה תבחר עו"ד לניהול קופת הקהילה, יבוצע ניהול הקופה בנאמנות, בידי משרד עו"ד גורודיסקי ושות', הכל בכפוף להחלטות הקהילה בהתאם לרצון הקולקטיבי.

ביצוע ההחלטות יבוצע על ידי המבצעים שייבחרו על ידי הקהילה. לחלופין, עד לבחירת מבצעים על ידי הקהילה יבוצעו ההחלטות על ידי חברת מתאגדים ישיר חברה לארגון בע"מ, ח.פ. 5498327-51 ,הכל בכפוף להחלטות הקהילה בהתאם לרצון הקולקטיבי.

נאמני הביצוע הזמניים יפעלו בהתאם לרצון הקולקטיבי של הקהילה ובכפוף לדין. במקרה בו הרצון הקולקטיבי של הקהילה יהיה מנוגד לדין לפי שיקול דעת נאמני הביצוע הזמניים, לא תהיה להם חובה לפעול כאמור והם יפעלו כדי לממש את רצון הקהילה ככל שניתן בשינויים המחוייבים לפי הוראות הדין.

ציות זכויות וחובות

כידוע, בעת הזאת, נושא השימוש בקהילות מבוזרות במטבעות קריפטו לא הוסדר עדיין מבחינה חוקית. יחד עם זאת, גם ללא הסדרה ספציפית, מדיניות המס המדינתית נשענת על התפיסה שכל תוספת לערך הכלכלי שבידי הפרט חייבת במס. לפיכך, בשלב הראשון הפעילות הכספית תיעשה באופן חיצוני ותהיה כפופה לדין הישראלי לרבות דיני חוזים, צרכנות, נאמנות, ניירות ערך וחוקי המס.

ל-DAO אין אישיות משפטית ולפיכך אינו יכול לתבוע ולהיתבע. חובותיהם של נאמני הביצוע הזמניים יהיו לפי הדין.

חבר יכול להצטרף, לסיים חברות ופעילות, ולהעביר זכויותיו ב-DAO בהתאם לכללים שנקבעו על ידי הרצון הקולקטיבי מעת לעת.

יישומים לדוגמא

מטרת מסמך זה היא לייצר את קהילת השורש שתבנה את התשתית הטכנולוגית להקמת ארגונים אוטונומיים מבוזרים, שידגימו שניתן להתנהל באופן דמוקרטי ואוטונומי באמצעות כללי ממשל תאגידי חדש, שמבטיחים שהרווח החברתי הציבורי יהיה בעדיפות הראשונה. יש דוגמאות רבות ליישומים אפשריים מיידיים, שהקהילה תוכל להציע להם לעשות שימוש בכלים הטכנולוגיים שיפותחו בהנחייתה )בנוסף למקרה לדוגמא לעיל(.

איגודים מקצועיים וארגוני עובדים

שוק העבודה המאורגן של היום הוא מיושן ומסורתי. אילו ארגוני העובדים היו מעבירים חלק מהמשאבים העצומים שהם מקדישים למלחמת הקביעות, על מנת לגבש את הרצון הקוקלטיבי האמיתי של העובדים, היה ניתן ליצור הסדרי שותפות אותנטים בין העובדים לבין המעסיקים, ולייצר הסדרה קיבוצית של צמצום פערים, התוצאה היתה עשויה להיות טובה לכל הצדדים ליחסי העבודה וגם לציבור: העובדים יהיו שותפים לדרכו של המעסיק, מתוגמלים יותר ומרוצים יוצר, המעסיקים יקבלו עובדים רתומים למטרות העסקיות וגם הם יהיו מרוצים יותר. הלקוחות והציבור יקבלו מוצרים טובים יותר ושירות יותר טוב וגם הם יהיו מרוצים יותר

– כולם מרוויחים. הסדרי השוויון היו מחלקים חלק מתוספת התוצר גם לאוכלוסיות המוחלשות. ארגוני העובדים היו גדלים ומתחזקים, ובתי הדין לעבודה היו דנים בהרבה פחות סכסוכים. הדרך לשבירת הסטטוס קוו בעולם התעסוקה הוא ארגון עובדים חדש שנעזר בטכנולוגיה של ה-DAO כדי לייצר את הרצון הקולקטיבי של חבריו. הדברים נכונים לא רק לארגוני עובדים אלא גם לאיגודים מקצועיים כמו לשכת רואי החשבון או לשכת עורכי הדין.

ועדי בתים

קיימות במרחב הציבורי קבוצות עניין רבות, שכיום אין דרך יעילה לנהל אותן אלא באמצעות שלטון הנציגים. זאת למרות שהקהילה קטנה מספיק כדי לאפשר מעורבות של חבריה. במקרים אלה, על פי רוב, הסרבול בניהול הקהילה, כגון הצורך באסיפות דיירים, מרחיק את המשתתפים מהמעורבות.

שיתוף הציבור בקבלת החלטות

המרחב הציבורי מתמודד עם קבלת החלטות הנוגעות לשימוש במרחב הציבורי ובמשאבים הציבוריים. החלטות אלה מתקבלות על ידי נציגים בשלטון המקומי ובמדינה לפי שיקול דעתם. האינטרס הציבורי המובהק מחייב את מקבלי ההחלטות להקשיב לרחשי הלב של הציבור אולם היכולת לבצע זאת כיום מוגבלת גם מבחינת האמצעים וגם מבחינת התשומות שהגופים הציבוריים מפנים לכך. למרות שלעיתים הגוף הציבורי מתהדר במערכות לשיתוף ציבור בקבלת החלטות בפועל הפעילות הזאת מצומצמת ולא מתבצעת כראוי. הקמת פלטפורמה לגיבוש הרצון הקולקטיבי במבנה של קהילה אוטונומית מבוזרת יאפשר

למקבלי ההחלטות לקבל את ההחלטות על יסוד הרצון הקולקטיבי ובכך לקיים את תפקידם באופן ראוי יותר. זאת כמובן עד שהמערכות המבוזרות יחליפו את שלטון הנציגים.

ממשל תאגידי חדש

עמותות

האינטרסים הציבוריים מקודמים הן על ידי השלטון המרכזי והן על ידי המגזר השלישי. עד לגיבוש הממשקים האוטונומים שיאפשרו לנהל תקציבים ציבוריים בהתאם לרצון הקולקטיבי, ניתן לעשות שימוש בטכנולוגיה כדי. למעשה, רק לאחרונה בוצע פיילוט מוצלח באתר Disputec לביצוע בחירות דמוקרטיות מקוונות בעמותה המשמשת כארגון עובדים. השימוש ב-DAO כתחליף להתנהלות במסגרת עמותה או כהשלמה להתנהלות חוקית במסגרת כזאת, עשוי לחסוך הוצאות רבות ולממש את הייעוד המקורי של פעולות התנדבות ותרומה לקהילה.

חברות מסחריות

קיימים מספר שימושים בהם

דוגמא 1 - אמנת שירות לקוחות שמגובשת על ידי הלקוחות. במקרים רבים מעוניינים עסקים להבין מה רוצים הלקוחות על מנת להתאים את השירות. ניתן לראות אפליקציות מסוג זה כשיתוף ציבור הצרכנים וקבלת משוב אבל גם יצירת ההלימה הנדרשת בין רצון הלקוחות לשירות המוצע להם. דוגמא 2 - יצירת תחליפי פייסבוק וגוגל. כך למשל, המעבר של קבוצה בפייסבוק לשימוש ב-DAO עשוי להפוך שיח לעומתי ומסית לשיחה לאיסוף הסכמות וגיבוש הרצון הקולקטיבי שעשוי לשמש כעמדת מיקוח מול ענקיות המסחר.

דוגמא 3 - ניתן לפתח משחקים ותחרויות בהם יש לרצון הקולקטיבי משמעות. כך למשל במסגרת ניסוי הגרסא הראשונה של המערכת, נערך חידון מקצועי נושא פרסים שהתשובות נקבעו כנכונות לפי דעת הרוב בכל תשובה והזוכים בו נקבעו על ידי כמות התשובות שמתאימה לדעת הרוחב.

דוגמא 4 - ניהול מיזמים בסגנון של גיוס המונים לפי הרצון הקולקטיבי של המשקיעים.

גיוון בשיטות המסוי

כיום השימושים בכסף הציבורי אינם שקופים והציבור אינו רשאי להביע דעתו לגביהם. גיבוש הרצון הקולקטיבי יוכל לשנות מצב זה, הן על ידי בניה של מפת שימושים מוסכמת על ידי הרצון הקולקטיבי הכללי, והן על ידי פעילות לשינוי השיטה הקיימת כמו למשל, חקיקת חוק לתרומות חובה בהתאם לרמת ההכנסה

והשימוש בהן יהיה הרצון הקולקטיבי של קבוצות עניין מצומצמות יותר. כך למשל, יוכל כל נישום לקבוע את היעד של התרומות שלו ולהשתתף בקבוצת העניין של הנישומים הנוספים שבחרו בתרומות לתחום זה ולנהל את התקציב בהתאם לרצון הקולקטיבי של בעלי העניין שנבחר.

סיכום

קהילה מבוזרת אוטונומית המתנהלת על רשת הבלוקצ'יין, יכולה, באמצעות הטכנולוגיה, לגלות את הרצון הקולקטיבי שלה ולקבוע את נורמת ההתנהלות האזרחית בינה לבין זולתה, קהילות אחרות ובין חברי הקהילה לבין עצמם. הטכנולוגיה של ה-DAO על רשת האת'ריום ודומות לה, עשויה לשמש כנורמה האזרחית המחייבת את חבריה וכשיטה יחידה ליישוב סכסוכים. לימוד של התנהלות קהילתית מבוזרת עשוי

להיות השינוי החשוב ביותר בתשתיות חברות וקהילות, מאז המדינות והחברות המסחריות החליפו את התפקיד המסורתי של המשפחה והקהילה בשמירה על רווחת הפרט והסדרת ההקשרים החברתיים. התפיסה לפיה אף מנהיג לא יודע טוב יותר מהרצון הקולקטיבי, דורשת בדיקה עדכנית. הוכח ששרשרת חוזים חכמים יכולה לקבוע, לאורך זמן, את ערכו של מטבע דיגיטלי ואת הבעלויות בו. הגיעה העת להתקדם שלב ולאפשר לרשתות של חוזים חכמים לקבוע את האופן שבו מתנהלות קהילות עניין וידע. הצטרפות לאמ"א - ארגון מבוזר אוטונומי - יאפשר לכם שותפות בעיצוב עתיד הקהילות בארץ ובעולם; לאתר את הרצון הקולקטיבי הקהילתי של בעלי העניין בתחומים הקרובים ללבכם; לנהל את העושר הקהילתי, ולהוציא

לפועל של האינטרס הקהילתי המבוסס על הרצון הקולקטיבי באמצעות הטכנולוגיה. זו לא רק טכנולוגיה, אלא אידיאולוגיה. הצטרפו כעת.
מקורות מידע וקישורים


white paper - בלוקציין

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf


את'ריום - paper white

https://ethereum.org/en/whitepaper/


הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל – מרכז מצוינות בלוקצ'יין מסכמים וובינר ארגונים אוטונומיים מבוזרים ה- DAO .וובינר אודות ארגונים אוטונומיים מבוזרים - DAO

https://www.youtube.com/watch?v=RKq7VSQoO2Y


מאמר של פרופ ארנה רבינוביץ עיני ODR ו-בלוקצ'יין:

https://law.haifa.ac.il/images/Blockchain_and_the_Inevitability_of_Disputes__The_Role_f or_Online_1.pdf


מאמר ד"ר איילת סלע - הצעה למיסוד הליכי משפט מקוונים

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hNpmQGl4bII5GNpPajHgpMkN_PSp1Hre


מאמר יישוב מחלוקות מקוון - ד"ר איילת סלע

https://www.researchgate.net/publication/335125466_THE_EFFECT_OF_ONLINE_TECHNO LOGIES_ON_DISPUTE_RESOLUTION_SYSTEM_DESIGN_ANTECEDENTS_CURRENT_TRENDS _AND_FUTURE_DIRECTIONS


פרופ' קולין רול - יישוב מחלוקות ובלוקצין

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hNpmQGl4bII5GNpPajHgpMkN_PSp1Hre

22


טכנולוגית הבלוקציין בישראל - מסמך של איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר( IL-ISOC ,על ידי המרכז לסייבר משפט ומדיניות באוניברסיטת חיפה, שנועד לבחון את ההזדמנויות והאתגרים המתעוררים עקב חדירתה של טכנולוגיית בלוקצ'יין לתחומים השונים, להצביע על ההשלכות שלהם, ולהציע שורה של המלצות למדיניות

https://www.isoc.org.il/research/policy-papers/blockchain-disruptions-uses-challenges-an d-barriers


הרצאה - טכנולוגיה משפטית עו''ד גל גורודיסקי

https://youtu.be/EiaHc8fox6I


מאמר מודל הפתרון הבינארי - מרץ 2020.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rFblKpN0G0llU3ce9j8wQ_0AZCXq2NQe


Common / DAOStack: https://common.io/commons/democratic-camp

Aragon: https://aragon.org/


Kleros: https://kleros.io/


DAO Maker: https://daomaker.com/


פודקאסט DAO:

https://open.spotify.com/episode/4IzXwjb1evFQCUhBURm7jk?si=fBevihCQT8ibvJH5--Rt4w &utm_source=copy-link&dl_branch=1


פיתוחים על רשת האת'ריום: dapps/en/org.ethereum://https/


ויטליק בוטרין, כל DAO צריך DeGov

https://vitalik.ca/general/2021/08/16/voting3.html


אזהרה: האמור במסמך זה אינו מהווה הזמנה לביצוע השקעה ואינו כולל ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור. העמדה במסמך זה היא עמדתו ודעתו של הכותב בלבד. כל השקעה במוצרים דיגיטליים לרבות מטבעות דיגיטליים, עלול לגרום לאבדן מלא של כספי ההשקעה. העובדה כי מסמך זה מייצר מתווה חדשני להתאגדות אוטונומית מבוזרת, שתייצר את הרצון הקהילתי הקולקטיבי, ותנהל באמצעותו את משאבי הקהילה המשותפים, אינו משנה דבר מהאמור באזהרה זאת.


Edit exactly how your blog looks on your website from the Settings panel. Wix Blogs lets you hide or display the author name and picture, date and reading time, views, comments and likes counter. Toggle between the options and view your changes in real time.


If your blog is connected to a Members Area, you’ll want to make sure the Login button is visible to users. To send automatic email notifications to subscribers every time there’s a post, turn on the email notification option on your Settings panel. Start managing your blog posts from your dashboard by clicking on Manage Posts.


From the Dashboard, you can create, edit and delete posts and update your SEO settings. You can also duplicate or draft posts, turn off commenting, or delete a post altogether by clicking (...) on each blog post.


Once you’re happy with your blog, make sure to publish your posts from the Dashboard and go live with your site by clicking Publish.


5 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page