top of page

הפחתות שכר בעקבות שביתה ועיצומים (אוג-ספט 2022)

הפחתות שכר בעקבות שביתה ועיצומים (אוג-ספט 2022)

להלן תשובת הסתדרות המורים מיום 30/8/2022 לשאלות שעלו בעקבות הפחתה חד צדדית של השכר בשל העיצומים במאי 22:

"מבדיקה שנערכה הבוקר עם חשב משרד החינוך בעניין הפחתה ב% משרה וקיזוז שכר בגין השביתה, הובהר כי ניתנה הנחייה ע"י הממונה על השכר באוצר לקזז שכר בגין ימי שביתה ושעות שביתה. כיון שלמשרד החינוך אין מידע בנוגע למי ששבת/ היה ביום חופשי/ הוחרג מטיולים, הוחלט כי ינכו רק 10% מהשכר.

בשל הקיזוז ירד גם % משרה, כשם שזה קורה בגין היעדרות לא מוצדקת. הסתדרות המורים, במסגרת המו"מ שמתקיים על הסכם השכר תטפל גם בסוגייה זאת. והנושא ישוב על כנו כפי שהיה. קרי: יחזירו 10% מהקיזוז ואת %משרה כפי שהיו לפני השביתה והעיצומים. אם המו"מ לא ייצלח, הסתדרות המורים תגיש תביעות אישיות כלפי המדינה בשם כל עובד הוראה שלא היו צריכים לנכות לו. יצויין כי עו"ה במוסדות החנ"מ הוחרגו בגלל שלא שבתו. בכל בעיה ושאלה נא לפנות ליו"ר הסניף."

לכאורה הפחתת השכר מהווה ענישה קולקטיבית לא מוצדקת ושלא כדין כלפי מורים שלא שבתו ולא נקטו עיצומים. לפי הסתדרות המורים הכסף יוחזר בסיום הסכסוך הנוכחי אבל בשלב זה לא ברור על מתי מדובר.


נקיטת הליך משפטי מיידי כרוך בעלויות כבדות ולפי תשובת הסתדרות המורים סביר שהעניין יסתיים לפני הבירור המשפטי. לכן, מי שלא יקבל את ההחזר בתום הסכסוך, מוזמן לפנות שוב.


מורה שלא מוכנה לחכות- יכולה להגיש תביעה אישית לבית הדין לעבודה.


דוגמא לתביעה אישית - בקישור שלהלן:

הדוגמא לנוסח התביעה האישית, מונגשת לצורך ידע כללי בלבד אין בה משום ייעוץ משפטי או המלצה משפטית להגשתה. יש לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין לגבי כל פעולה משפטית.

8 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page